НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНІ РОЗРОБКИ

 

Програма МАГ (Математичний Аналіз у Гігієні)

В пакет входили програми обробки медико-екологічної інформації, аналізу експериментальних даних, опису динамічних закономірностей та інші блоки. Пакет був призначений для використання не тільки в Інституті, а й для всієї санітарно-епідеміологічної служби.

Основним ядром сімейства був пакет прикладних програм (ППП) «МАГНУМ». Цей ППП (головний розроблювач – Русакова Л.Т.) був призначений для аналізу даних еколого-гігієнічних натурних досліджень і підтримки управлінських рішень по оптимізації навколишнього середовища та захисту здоров'я населення.

При обробці натурних даних про стан навколишнього середовища та здоров'я населення комплекс дозволяв:

-               встановлювати взаємозв'язки між всіма показниками середовища та здоров'я;

-               розраховувати внесок кожного з факторів та всієї сукупності в зміну показників здоров'я;

-               розраховувати регіональну "норму" здоров'я для всіх показників;

-               формувати інтегральні характеристики якості навколишнього середовища та стану здоров'я населення (еколого-популяційні оцінки);

-               будувати математичні моделі "середовище - здоров'я" різного виду та рівня складності і досліджувати їх зміну в часі в припущенні роздільної (незалежної) або спільної дії факторів;

-               розраховувати прогноз зміни здоров'я при зміні величини або часу дії факторів навколишнього середовища;

-               визначати границі зміни факторів, що впливають, при яких відбувається або не відбувається достовірне погіршення стану здоров'я в порівнянні з "нормою" (розраховувати "підпороги", "пороги" і максимально припустиме навантаження).

МАГНУМ міг бути використаний для математичного аналізу будь-яких багатомірних систем: в економіці, соціології, фізиці і т.д., при дослідженні впливу багатьох зовнішніх факторів на об'єкт, описуваний безліччю показників його стану при неявному зв'язку факторів і показників між собою. Комплекс був орієнтований для використання на ПК типу IBM або програмно-сумісних з ними і працював у найбільш популярному тоді середовищі DOS.

В пакеті були використані методи багатомірного аналізу даних: кореляційного (парного і множинного), дисперсійного (одно- і двох факторного), кластерного, факторного, регресійного (лінійного та нелінійного, одно- і багатофакторного) аналізу, методу групового обліку аргументів (МГОА), теорії ймовірностей і математичної статистики, доповнені власними розробками. МАГНУМ був забезпечений базою даних, що дозволяє впорядковувати занесену інформацію про середовище та здоров'я, коректувати, видаляти і вибирати її по простих запитах. До складу пакета також входив довідник найменувань і нормативів факторів повітряного і водного середовища. Пакет був забезпечений розвиненою системою графіки, допомоги, коментарів, математичним довідником. Написаний був пакет мовою С і не вимагав додаткової програмної підтримки. Він був використаний для обробки даних про систему "середовище-здоров'я" міст Києва, Маріуполя, Краматорська, Красноперекопська, Армянська, Орджонікідзе і деяких великих підприємств.

Надалі були створені аналоги МАГНУМу для інших операційних систем і з іншими інтерфейсами. Але математична «начинка» їх була набагато слабшою. Орієнтація цих «дочірніх» програм (головою з яких була «MAGIC»), була спрямована на використання безпосередньо працівниками СЕС, тому в них був зроблений шаг убік полегшення роботи та перекладу інтерфейсу на мову медика – дослідника. Якщо в МАГНУМі робота розбивалася на математичні етапи: дослідження кореляційного, регресійного, дисперсійного аналізу і т.д., то в наступних програмах меню містило запити типу: «аналіз взаємозв'язку», «прогноз», «критичні рівні факторів» і т.д. Тобто розбивка виконувалася не по математичних методах, а по гігієнічних завданнях дослідження.