НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНІ РОЗРОБКИ

 

“Маршрутизатор”

 Пропонується для впровадження в практику роботи обласних (міських) санепідстанцій та НДІ при формуванні алгоритмів системного аналізу еколого-гігієнічної інформації з метою підвищення ефективності і якості наукових досліджень.

Інсталяція програми відбувається за допомогою стандартної програми BDE Administrator з використанням режиму Databases та драйвера типу STANDARD.

Алгоритмічна схема програмного засобу “Маршрутизатор” містить два основних режими: режим користувача, доступ до якого надається без обмежень, та режим редагування, доступ до якого має бути санкціонованим.

В режимі користувача за ідентифікованими полями, які уточнюють напрямок еколого-гігієнічного дослідження, тип даних, їх кількісні та якісні характеристики за показниками часу, діючих чинників та стану біосистеми, у відповідності до створеної інформаційної моделі, яка є основою бази даних “Маршрутизатора”, формується алгоритм вирішення гігієнічного завдання. При активізації режимів “Методика” або “Програмна реалізація” відбувається автоматичне формування HTML-сторінок з відповідним описом у першому випадку математичних методик з представленням графічної інформації та формул для обчислення, у другому варіанті – послідовності дій для реалізації запропонованої методики засобами статистичного програмного продукту Statistica.

             В режимі редагування представлена можливість всення змін до інформаційної моделі вирішення завдань гігієни із залученням нових математичних методів та засобів їх комп′юторної реалізації на всіх етапах експлуатації “Маршрутизатора” при наявності прав санкціонованого доступу.

             Програмна реалізації “Маршрутизатора” базується на логічних модулях захисту даних; роботи з базою даних; роботи з текстовим файлом; роботи з html-файлами; містить розширену систему допомоги користувача та захист від його некоректних дій.