НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ ПУБЛІКАЦІЇ ПІДРУЧНИК

 

 

 
Завідувач відділом медичної інформатики

Антомонов Михайло Юрійович

Телефон / факс: (044) 559-14-81

E-mail: antomonov@gmail.com

Народився 3 травня 1948 року.

Посада: Завідувач відділом медичної інформатики

Місце роботи: Інститут гігієни та медичної екології АМН України (03660, м. Київ-94,
вул. Попудренка, 50)

Освіта: Ростовський-на-Дону державний університет, радіофізичний факультет, 1971

Диплом: Радіофізика та електроніка, 1971

Вчена ступінь: Доктор біологічних наук зі спеціальності "гігієна" та "управління в біологічних та медичних системах (включаючи застосування обчислювальної техніки)", (Інститут гігієни праці, 1993). Кандидат біологічних наук зі спеціальності "нормальна фізіологія" і "біологічна та медична кібернетика" (Київський мед. інститут, 1980).

Вчене звання: Старший науковий співробітник зі спеціальності "гігієна", 1993

Місця роботи:
1974 - по теперішній час: Інститут гігієни та медичної екології АМН України
1973 -1974: Інститут кібернетики АН України

Мови: Українська, російська, англійська.

Галузі професійних інтересів:

1.           Системний аналіз медичної, біологічної, екологічної інформації

2.           Комп'ютерна обробка даних

3.           Математичне моделювання

Монографії:

-            Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев, 2006,
558 с. 

-            Методы анализа и синтеза математических систем управления, Вища школа, Київ, 1983, 272 стор., (в співавторстві).

-            Методы математической биологии, т.8.

-            Методы решения задач биологии и медицины на ЭВМ, Вища школа, Київ, 1984, 344 стор., (в співавторстві). Экспериментально-гигиенические основы установления предельно-допустимой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе // Эпидемиология рака легкого. - Ростов-на-Дону, изд-во Ростовского университета, 1990. (в співавторстві).

Статті: більше 300