НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОСЛУГИ ЗДОБУТТЯ ВЧЕНИХ СТУПЕНІВ

 

 

Відділ медичної інформатики надає наступні види методичних послуг:

 

1. Участь у науковій тематиці з питань математичної обробки даних.  

2. Попередня обробка результатів наукових досліджень і складання таблиць для подальшої математичної обробки.

3. Навчання роботи зі статистичними пакетами: Statistica, SPSS.

4. Допомога в математичному аналізі даних при виконанні кваліфікаційних робіт.

5. Обробка експериментальних і натурних даних на базі відділу.

6. Розробка програмного забезпечення для математичної обробки даних.

7. Консультації з питань математичного і програмного забезпечення в наукових дослідженнях.

 

Дана робота може виконуватися безпосередньо зі здобувачами або
 з організаціями, в яких виконуються кваліфікаційні роботи.

Можливий виїзд, проведення занять і консультацій на місцях.

 

Контактний телефон: (044) 559-14-81

д.б.н. Антомонов Михайло Юрійович (antomonov@gmail.com),

 к.т.н. Русакова Людмила Трохимівна (ltr@bk.ru).