НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

   ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва"

    лабораторія медичної інформатики

ГОЛОВНА

ПРО ВІДДІЛ

ПЕРСОНАЛІЇ

ПРОГРАМНІ РОЗРОБКИ ІСТОРІЯ

 

         Діяльність відділу медичної інформатики спрямована на інформаційне, аналітичне та науково-методичне забезпечення науково-практичної діяльності в галузі гігієни.

         Підрозділ було створено в 1980 році. В теперішній час відділ об’єднує три підрозділи: лабораторію інформаційних технологій оцінки та прогнозування здоровя населення, групу наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи, наукову бібліотеку інституту.

         Основними напрямками наукової діяльності лабораторії інформаційних технологій оцінки та прогнозування здоров’я населення, яку очолює Русакова Людмила Трохимівна, є:

-         Розробка та впровадження сучасних інформаційних та математичних технологій в галузі гігієнічних досліджень;

-         Оцінка та прогнозування змін здоров’я населення в залежності від стану довкілля;

-         Розробка інформаційної технології соціально-гігієнічного моніторингу;

-         Математичний опис пристосувальних реакцій біосистем різного рівня ієрархії на вплив шкідливих чинників довкілля з залученням методів структурно-функціонального моделювання.

         Група наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи, яку очолює Коркач Валентина Семенівна, свою діяльність спрямовує на інформаційне забезпечення НДР на всіх етапах їх проведення. Основними завданнями науково-інформаційної та патентної діяльності є вивчення інформаційних потреб та проведення організаційно-методичної роботи, пов’язаної з використанням науково-інформаційних ресурсів; формування інформаційних ресурсів з метою їх ефективного використання в науково-дослідних роботах та проведення інформаційно-патентної роботи як частини науково-дослідних процесів згідно з науковою тематикою інституту.

         Наукова бібліотека Інституту гігієни та медичної екології, якою керує Рассадіна Зоя Вікторівна, надає допомогу науковим співробітникам у написанні дисертацій, монографій, нормативних матеріалів, звітів по різним тематикам, у підготовці до конференцій, підготовці аспірантів, також у написанні статей до збірників і журналів, виступах на з’їздах, інтерв’ю у газетах, журналах і телебаченню.